the poet call rain as earthly life because the fate of rain is like that of men on the earth .when the child is born it grows up into a young man and then an old man dies then in the end similarly rain is born in the form of a cloud in the sky when the cl

14-03-2016 1 Answers
0 0


kavi NE varsha ki tulna bhulokiy jivan SE ki hai jisme barish ka bhagya manushya jivan ki tarha hai. jaisa balak badhkar vayask aur vridhavastha SE hokar mrit ho hata hai vaise hi Varsha badlo ke rup me aakash me janm leti hai jab badal....

14/03/2016
0 0
Report Answer