management is a multi- purpose organ that manages business and manages managers and manages works and work.

04-08-2016 1 Answers
0 0


prabhand ek bahu uddyshayi ang hai. Jo vyavsaai, prabandhak , karya or karyo ka prabhandan kr skta hai

04/08/2016
0 0
Report Answer