Is sawal ne nind Harram kar rakhi hai... * 3 dost the. Andha.. Behra aur Gunga... Andhe ki biwi ko behra bhaga ke le gaya. Ab Gunga behre ko kaise batayega ki uski biwi ko. Behra bhaga ke le gaya????

09-04-2020 0 Answers
0 0